Ugovor će se, odlukom Vlade FBiH, finansirati iz Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta", utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu, doznačenih Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH i predstavnici projektanta kojeg čini grupa ponuđača u sastavu: Divel d.o.o. Sarajevo (vodeći član), IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (član), PPG d.o.o. Sarajevo (član) i Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo (član). Vrijednost Ugovora je 1.604.105,10 KM (sa PDV-om) dok je ugovoreni rok izrade projektne dokumentacije 18 mjeseci, saopćile su Ceste FBiH.