U odluci Vladi navodi se kako za zapošljavanje nisu potrebna dodatna finansijska sredstva s obzirom na to da su ova radna mjesta planirana u Budžetu Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Tako bi Ministarstvo i ministar Haris Vranić trebali raspisati konkurs za prijem pomoćnika ministra za zdravstvenu zaštitu, stručnog savjetnika za organizaciju i funkcionisanje zdravstvene zaštite, stručnog saradnika za zdravstvenu zaštitu, stručnog savjetnika za oblast farmacije i višeg referenta – tehničkog sekretara.

Vlada KS je dala saglasnost i Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo za popunu radnog mjesta namještenika na radnom mjestu viši referent za pripremanje i realizaciju sjednica Vlade, na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Vlade Kantona Sarajevo.