Ukazao je na to da je neophodno da se poštuju epidemiološke mjere ističući kako će se pojačati kontrole inspekcija u ugostiteljskim objektima jer je, kako je naveo, evidentno da se krše mjere.

Zastupnik Mahir Dević upitao je ministra da li je tačno da je 1.200 vakcina dato građanima koji nisu prioritetne skupine, te da su te vakcine upisane samo u protokol a ne u evidenciju Zavoda zdravstvenog osiguranja.

- Možda ima čak i više neevidentiranih, jer smo i ranije imali taj period. Kada smo imali vakcinaciju zdravstvenih radnika, nismo imali uopće unesene vakcinisane iz Opće bolnice i iz KCUS-a jer to radi firma MEDIT, sa kojom Zavod zdravstvenog osiguranja ima ugovor. To je pitanje za njih zašto nisu unesena imena 1.200 vakcinisanih naših sugrađana. Sva sreća da smo mi kada smo počeli vakcinaciju, pošto su nas ubjeđivali da je sve elektronskim putem riješno, mi smo insistirali da imamo protokol i ručno smo unosili ime prezime i sve podatke, jer je da ne krijem sistem MEDIT-a pao, te se sve sada radi ručno – kazao je Vranić.

Zastupnik Haris Zahiragić upitao je zašto su uposlenici JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo izostavljeni iz odluke Vlade KS o dodjeli jednokratne novčane pomoći u vidu stimulacije za borbu protiv koronavirusa a znajući koji su doprinos dali u prethodnom periodu u borbi protiv koronavirusa. Istakao je kako će podnijeti inicijativu da se i uposlenici Hitne pomoći uvrste u ovu odluku Vlade.

- To je zato što odmah na početku te inicijative je releno da će dobiti samo one javnozdravstvene ustanove koje imaju covid-odjeljenja. Nažalost to nema Hitna pomoć, ali smo morali uvesti JU Dom zdravlja gdje su imali ambulante. Hitna pomoć kao i sve druge javno zdravstvene ustanove su radile, kod njih je bilo oboljelih i preminulih. Znam i u zavodu za medicinu rada, ali polovina radnica je bila covid-pozitivna. U ovom momentu smo se na ovakav način smo našli način. Nadam se da će se naći sredstva da se i drugim zdravstvenim ustanovama koje su čestvovale, omoguće sredstva – kazao je Vranić.

Zahiragić je na današnjoj sjednici podnio inicijativu da se osigura prijem svih mladih doktora koji su bili angažovani u borbi protiv pandemije COVID-19 u javnim zdravstvenim ustanovama, na period od najmanje godinu dana, a zatim i svih mladih doktora koji se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Zastupnica Jasmina Biščević-Tokić upitala je u koju prioritetnu skupinu spadaju članovi Vlade KS a s obzirom na najavu ministra da će se vakcinisati ministri Vlade KS kao prioritet, te ako se uzme u obzir da nisu vakcinisane ni prioritetne skupine građana. Također upitala je ministra da li se on vakcinisao i u koju prioritetnu skupinu on spada?

- To je po kriteriju Svjetske zdravstvene organizacije, kao i po prijedlogu EU. Prvi u svijetu su se vakcinisali premijeri i članovi Vlade, to je bila poruka za stanovništvo. Ovdje se radi o 14 vakcina. Nažalost nakon mog prijedloga da se vakcinišu ministri, samo je jedan član Vlade pristao na vakcinaciju, ostali nisu. Ne morate izražavati bojazan da su vakcine potrošene – kazao je Vranić, navodeći da si prioritet i prosvjetni radnici.

Vranić je kazao da se vakcinisao i to zato jer spada u skupinu zdravstvenih radnika jer je ljekar.

Zastupnica Biščević-Tokić podsjetila je Vranića da nije u službi ljekara od onog dana kada je imenovan za ministra u Valdi i da se ne može voditi kao prioritetna skupina, ljekar, jer radi kao ministar.

- U Kantonu Sarajevo je vakcinisano oko 27 do 28 hiljada građana – kazao je ministar Vranić odgovarajući na pitanje zastupnice Bibije Kerle o broju vakcinisanih u KS.

Istakao je kako nije bilo neiskorištenih, odnosno bačenih vakcina, te da su zdravstveni radnici u tim slučajevima vakcine davali onim građanima koji su čekali u redu ispred Zetre.

- Samo jedna doza je prijavljena da je propala - istakao je Vranić odgovarajući zastupniku Senadu Hasanoviću.

Zastupnica Bilsena Šahman je kazala kako ministri u Vladi KS svakako treba da budu prioritetna skupina i da treba da se vakcinišu te da će podnijeti vakcinu da se vakcinišu jer su neophodni za rad Vlade KS i odvijanje svih procesa.

Naveo je također Vranić kako se neće oglašavati javno koje će se vakcine davati građanima jer mnogi žele Pfizer vakcine i da je to razlog gužvi kada se zna da se ta vakcina daje.

- I zdravstveni radnici su odbijali druge vakcine u želji da prime Pfizer a kojih je došlo oko 1.600 u naš Kanton – kazao je Vranić.

Premijer Edin Forto je naglasio kako je po podacima kojima raspolažu vakcinisano 38 hiljada građana.