Prema obavještenju o dodjeli ugovora, objavljenom jučer na Portalu javnih nabavki, cijena novog automobila je 111.965 KM bez poreza na dodanu vrijednost (PDV), odnosno oko 131.000 KM sa PDV-om.

Dobavljač je firma M.R.M. Export-import Ljubuški, i bio je jedini koji se javio na tender.

Detektor.ba je ranije objavio da je i prije tri godine kupljen automobil za ured načelnika Općine Prozor-Rama, za "skromnih" 76.000 KM.

Kako je opisano prilikom objave ovog novog tendera, automobil mora biti "limuzina sedan" duga najmanje 4,9 metara, crne boje, s automatskim mjenjačem i motorom od najmanje 210 kW.

Ipak, ruku na srce, za vozilo je plaćeno malo manje od planiranog, imajući u vidu da za ovaj službeni automobil bilo rezervisano oko 155.300 KM, s PDV-om. Da je ta cijena i dogovorena, ovaj službeni putnički automobil bio bi najskuplji, a ne jedan od najskupljih, u našoj zemlji u protekle tri godine, prema BIRN-ovoj Bazi službenih automobila.

Obavještenje o dodjeli ugovora

Jozo Ivančević, koji je od 2008. godine načelnik Općine Prozor-Rama, ranije je, između ostalog, izjavio da smatra da je nabavka ovog automobila opravdana, ne vidi nikakav problem jer "Općina dobro radi, ima dobar standard i budžet" i da se "mora imati neka sigurnost na putu".

Poređenja radi, Vlada FBiH je uredbom iz 2013. godine ograničila iznos za kupovnu službenog vozila i to tako da najskuplje vozilo, ono koje mogu nabaviti predsjednik ili premijer FBiH, košta do 110.000 KM.

Budžet Općine Prozor-Rama za 2021. godinu iznosi 27,6 miliona KM. Konačan budžet nije dostupan na web stranici općine, ali prema nacrtu budžeta, općina se planira zadužiti za 800.000 KM. Vlastiti prihodi Općine, koji se odnose na poreze, razne takse i naknade, iznose oko 24 miliona KM.