- S obzirom na to da se u posljednje vrijeme naše preduzeće nalazi u još težoj situaciji nego inače, prinuđeni smo da ukažemo na neke činjenice i probleme koji nisu u vezi s djelovanjem i radom zaposlenika GRAS-a, već isključivo u vezi s drugim faktorima. Svi znamo da da problemi u GRAS-u, što se tiče finansija, nabavke vozila i dr. problema, datiraju dugi niz godina. Nas prvenstveno zanima posljednja godina, kada su kulminirali i nagomilani problemi, a koji nisu na vrijeme i u kontinuitetu rješavani. Tu prvenstveno mislimo na doprinose, poreze i tužbe radnika - stoji u pismu upućenom Vladi KS. 

U njemu ostiču da Vlada Kantona Sarajevo dobro zna da je GRAS jedina kantonalna firma koja je dobro pogođena pandemijom COVID-19 iz više razloga.

- Enormno smanjenje broja putnika iz razloga što škole i fakulteti ne rade, što dobar dio privatnih firmi rade smanjenim kapacitetom, ili nikako ne rade, zbog policijskog sata, ograničenog broja putnika u vozilima itd. Te je iz tog razloga naplata karata svedena na minimum, ne našom krivicom... Tražimo od Vlade Kantona Sarajevo da uzme u obzir ove probleme i da ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje funkcionisanje preduzeća, te isplata ličnog dohotka radnicima. Da ne dozvoli da se račun preduzeća blokira svaki mjesec, već da nastoji da u što kraćem roku pokuša riješiti barem jedan dio finansijskih problema, kako bi račun GRAS-a bio odblokiran, kao i da u buduće ne dozvoli da se ovakve stvari ponavljaju, da bi radnici mogli na vrijeme dobiti svoju plaću.

Radnici GRAS-a su učinili sve da pomognu da se nastali problemi riješe, samim tim jer su pristali na smanjenje plaće, da bi firma smanjila dugove, međutim, svjedoci smo da se ništa nije promijenilo, već su se troškovi enormlno uvećali. Napominjemo i tražimo da se ispoštuje sporazum sklopljen dana 7.4.2020. godine između Ministarstva saobraćaja i Sindikata KP podružnica GRAS-a koji se odnosi na povećanje plaće radnicima za 10 posto, kao i povećanje koeficijenta svim vozačima GRAS-a na 2,99 kako stoji u sporazumu - navedeno je u pismu koje je upućeno Vladi Kantona Sarajevo.