Proizvodnja će biti prekinuta između 30. augusta i 3. septembra, a tokom proizvodne pauze radnici se mogu baviti održavanjem opreme ili obukom, ili uzeti slobodne dane.

Automobilska industrija širom svijeta je suočena s nedostatkom dijelova, posebno elektronskih komponenti.