Predmeti Okružnog vojnog suda u Sarajevu iz perioda 1992-1995. godine predati su Historijskom arhivu Sarajevo na trajno čuvanje, a moći će se pretraživati uz odobrenja Kantonalnog suda.

- Kantonalni sud u Sarajevu izvršio je predaju posebne arhivske građe Okružnog vojnog suda u Sarajevu nadležnom Historijskom arhivu na trajno čuvanje. Kantonalni sud u Sarajevu je ovu građu čuvao u svojim arhivskim prostorijama preko dvadeset godina. Radi se o vojnim predmetima iz perioda 1992-1995. godine- navodi se u saopćenju Suda.

Mediha Gagrica, šefica pisarne Kantonalnog suda u Sarajevu, kazala je da se radi o sudskim vojnim spisima koji su predati u izvornom obliku.

- Stranke se ubuduće za uvid i kopiranje predmeta obraćaju Historijskom arhivu Sarajevo - rekla je Gagrica.

Kako je saopćeno Sud je, u saradnji sa arhivom, arhivsku građu u izvornom obliku pripremio i spakovao u 674 arhivske kutije koje su transportovane u pratnji sudske policije u depo.

Velid Jerlagić, direktor Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo, kazao je za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) da je arhiva koju su primili bila u dobrom stanju i nije zahtjevala nikakve dodatne intervencije. Kako je on rekao, informacije o sadržaju zaprimljenog fonda i o kojim predmetima se konkretno radi, može dati samo Kantonalni sud.

- Mi sa Kantonalnim sudom imamo mjeru ograničenja koja je normalna stvar u ovim procedurama, a to je da se ovom fondu bez odobrenja Suda ne može pristupiti. Mora se prvo tražiti dozvola od Suda za pretraživanje konkretnog dokumenta, a ne cijelog fonda. To je uvijek tako kad su u pitanju fondovi slične sadržine, uvijek se neke mjere restrikcije donose po tom pitanju, negdje trajno, negdje na 30, na 50 godina, ali uglavnom te restrikcije postoje zato što je ta građa osjetljiva - kaže Jerlagić, dodajući da će spisi biti trajno čuvani i zaštićeni u odgovarajućim uslovima.