Realizacija projekta "Javni gradski saobraćaj Sarajevo" planirana je putem rekonstrukcije trolejbuske mreže za Vogošću, obnove voznog parka za trolejbusku mrežu za Vogošću, izgradnju tramvajske pruge za Hrasnicu i izgradnju saobraćajnice južna longitudinala. Ciljevi projekta su podizanje kvaliteta javnog linijskog prevoza putnika, zaštite životne sredine, sigurnosti radnog osoblja i povećanje ekonomske konkurentnosti. Zajam će biti alociran na Federaciju BiH, saopćilo je Vijeće ministara BiH.