TuAnalizirani su uzorci sa 31 javne česme u Tuzlanskom kantonu, odnosno u Tuzli 11, u Živinicama i Lukavcu tri, Banovićima, Gradačcu, Gračanici i Srebreniku dvije, Teočaku, Čeliću, Doboj-Istoku, Kalesiji, Kladnju i Sapni jedna.

- Kvalitet vode ne zadovoljava kriterije Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće na 17 javnih česmi pri čemu je bakteriološki neispravno 16 (51 posto) uzoraka, a fizičko-hemijsku neispravnost pokazuju četiri (13 posto) uzorka. Prisustvo koliformnih bakterija govori u prilog visokog rizika korištenja ovakvih voda za piće - navode u Zavodu za javno zdravstvo TK.

Zdravstveno ispravne vode sa javnih česmi su: Par Selo, Miladije - Sumporna voda, Jurišićka Lipnica, Dokanj, Kotornica Živinice, Hajr voda Šerići, Djedovača Gornje Dubrave, Tito i Alija Banovići, Kukuruzi Gradačac, Majdan Modrac, Barutni Lukavac, Petrak Lukavac, Kapavac Čelić te Avdina i Ajšina voda Srebrenik.

Zdravstveno neispravne vode su: Hum Miladije, Kiseljak Tuzla, Slavinovići, Lipa Mosnik, Marinovići Obodnica, Ječmište Tuzla, Lipa Mihatovići, Terzikuša Teočak, Karabašić Erax – Invest Banovići, Vida II Gradačac, Cerić Orahovica, Tursun Stjepan Polje, Bukovik Srebrenik, Avdićkuša Klokotinica, Masle, Vitalj Kladanj i Marinuša Sapna.

- Apelujemo na građane da koristiti vodu samo s onih objekata koji se nalaze pod stalnom kontrolom i zadovoljavaju osnovne higijenske zahtjeve kada je u pitanju voda za piće - navode u Zavodu za javno zdravstvo TK.