Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske  razmjene Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2021. godine.

Vrijednost izvezene robe bila je 3,06 milijardi maraka, a vrijednost uvezene robe iznosila je 4,40 milijardi, te je zabilježen vanjskootrgovinski deficit od 1,34 milijarde maraka. Trgovinski deficit bilježi pad od 19,4 posto u odnosu na isti period 2020. godine.

Glavne karakteristike vanjskotrgovinske razmjene za ovaj period bile su: povećanje ukupne vanjskotrgovinske razmjene od osam posto, rast izvoza 16,6 posto, rast uvoza 2,7 posto, te rast stope pokrivenosti uvoza izvozom 8,3 posto.

Glavni vanjskotrgovinski partner naše zemlje i u ovom periodu je Evropska unija koja u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 66,3 posto, slijede zemlje potpisnice Sporazuma ,CEFTA-e 2006 sa 13,4 posto, a ostale zemlje učestvuju sa 20,3 posto, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.