Tužilaštvo BiH tereti ih da su u periodu od mjeseca aprila 2012. do decembra 2015. godine počinili utaju PDV-a u iznosu od 423.378,68 KM i za taj iznos oštetili budžet BiH.

Prema navodima optužnice, optuženi Avdija Ćenanović se tereti da je, kao vlasnik i odgovorna osoba, direktor bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti u pravnom licu Sara Kompani d.o.o. Ilidža, pružanjem lažnih podataka o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa obaveza, izbjegao da obračuna i plati porezna davanja PDV-a propisana poreznim zakonodavstvom.

- Pravno lice Sara Kompani d.o.o. Ilidža se tereti da je kao pravno lice raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi, koju je ostvario optuženi Avdija Ćenanović. Optuženi Avdija Ćenanović se tereti da je počinio krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2., i u vezi sa članom 54. KZ-a BiH, a pravno lice Sara Kompani d.o.o. Ilidža  krivično djelo porezne utaje ili prevare - saopćeno je iz Tužilaštva BiH.