Faktor saznaje da se radi o presudi po tužbi bivšeg direktora Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Dževada Kormana protiv Vlade TK na čijem je čelu bio Denijal Tulumović.

Korman je tužio Vladu TK, a prvostepenom presudom Općinskog suda Tuzla utvrđeno je da je nezakonito smijenjan sa pozicije direktora te je naloženo da bude vraćen na posao. Pri tome po osnovu razlike plaće i doprinosa te troškova postupka Kormanu će iz Budžeta TK biti isplaćeno oko 11.000 KM.

Iako je Pravobranilaštvo TK, kojem je u opisu posla da šiti imovinu Kantona, a samim tim i budžet, uložilo žalbu na presudu nova Vlada TK na čelu s Kadrijom Hodžićem iz SDP-a naložila je da žalba bude povučena, uz tvrdnju da će novac Kormanu biti isplaćen.

Zanimljivo je i to da je u presudi Općinskog suda navedeno da se odbija zahtjev tužitelja da se odluka o imenovanju Safeta Ibrahimovića proglasi nezakonitom, što znači da nema prepreke da Ibrahimović nastavi obavljati funkciju direktora Uprave policije MUP-a TK.

Današnja odluka Vlade TK, osim što ide na štetu budžeta TK, dovodi u pitanje i funkcioniranje Uprave policije. Da li to znači da će Uprava policije MUP-a TK imati dva direktora, s obzirom da je istom presudom utvrđeno da je stari nezakonito smijenjen, a aktuelni nije nezakonito imenovan?