Time je proces koji je trajao više od 12 godina doveden do kraja. I Kanton Sarajevo i Terminali Federacije BiH u narednom periodu će investirati po idejnim projektima koji su već pri kraju.

Za Federaciju od velikog značaja je da ima zalihe naftnih derivata da bi se u slučaju poremećaja mogla održati industrija. Tako je u ovoj godini planiran početak izgradnje terminala u Blažuju i Bihaću. Cilj je do 2023. godine imati terminale i rezerve u skladu sa Direktivom Evropske unije.

Federacija BiH ima osam terminala od toga četiri kontinentalna, tri vojna i jedan pomorski. Ukupna zapremina je 200 miliona litara.