Vlada FBiH danas je usvojila Nacrt programa javnih investicija 2020-2022. godina, koji sadrži podatke o ukupno 118 projekata ukupne vrijednosti 16.674,64 miliona KM. Od toga se 12.532,12 miliona KM odnosi na 70 kandidiranih projekata, 4.007,51 milion KM na 47 projekata čija je provedba u toku i 35 miliona KM na jedan odobreni projekt (Energetska efikasnost u BiH - dodatno finansiranje).

Za period 2020-2022. godina su kandidirana četiri nova projekta koje je analizirala i ocjenila Komisija za Program javnih investicija FBiH. Jedan od njih je infrastruktura javnih ključeva za izdavanje kvalificirane potvrde - kvalificiranog elektronskog certifikata (predlagač JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo).

Tu su i nabavka opreme za zdravstvene ustanove Kantona 10 (Federalno ministarstvo zdravstva i Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Kantona 10), Studija izvodljivosti za projekat gasovoda Zapadna interkonekcija BiH i Hrvatske (BH-Gas Sarajevo), te izgradnja regionalnog gasovoda Južna interkonekcija BiH i Hrvatske (BH-Gas Sarajevo).

Od 4.007,51 milion KM, kolika je ukupna vrijednost projekata u provedbi, u periodu 2020-2022. godina planirana su ukupna ulaganja od 1.579,02 miliona KM, od čega u 2020. godini 800,07 miliona KM, u 2021. godini 616,78 miliona KM i u 2022. godini 162,17 miliona KM.

Od ukupno planiranih 800,07 miliona KM u 2020. godini, najviše sredstava je planirano iz ino sredstava (584,41 miliona KM), i to 561 milion KM iz ino kredita i 23,41 miliona KM iz grantova. Planirano domaće finansiranje u ovom periodu iznosi 484,32 miliona KM, od čega u 2020. godini 215,67 miliona KM, i to iz budžetskih sredstava 65,73 miliona KM, 149,47 miliona KM vlastitim finansiranjem javnih kompanija i 0,46 miliona KM iz domaćih grant sredstava.

Najviše ulaganja u 2020. godini planirano je u projekte iz sektora cestovnog transporta (516,90 miliona KM), proizvodnja i snabdijevanje energijom (167,83 miliona KM) i vodosnabdijevanje i sanitacija (39,79 miliona KM), što zajedno čini 90,56 posto ukupnih ulaganja u 2020. godini.

Vlada se danas upoznala i o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija FBiH 2018-2020. godina. Zadužila je federalne organe uprave i federalne upravne organizacije u okviru kojih se provode projekti koji su finansirani iz kredita, grantova i budžeta da poduzmu neophodne mjere i aktivnosti s ciljem, između ostalog, poboljšanju sistema internih kontrola kada je riječ o odobravanju i realiziranju službenih putovanja u zemlji i inozemstvu.

Kontroli treba podvrgnuti i upotrebu službenih vozila, troškove fiksne i mobilne telefonije, te reprezentacije. Federalni organi uprave i federalne upravne organizacije dužni su da, u roku od 90 dana, Federalnom ministarstvu finansija dostave izvješća o poduzetim mjerama i aktivnostima. Federalna ministarstva dužna su da sredstava za troškove upravljanja projektima planiraju u budžetu FBiH počev od 2020. godine.

S ciljem zaštite javnih interesa, Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH, u roku od šest mjeseci, dostaviti prijedloge akata o prihvatljivosti i kontroli projektnih troškova koji mogu biti plaćani iz kredita ili sufinansiranjem iz budžeta, odnosno o troškovima koji mogu biti plaćani isključivo na teret federalnog proračuna iz razdjela resornog ministarstva. Informaciju o utrošku sredstava u 2018. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija 2018-2020. godina bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija.

Ukupna vrijednost razvojnih projekata u Federaciji BiH koji su provođeni u 2017. godini iznosila je 3.799,03 miliona KM. Od tog iznosa na projekte čija je provedba još u toku odnosilo se 3.639,58 miliona KM, a u 2018. godini je završen jedan projekat čija je vrijednost procijenjena na 159,45 miliona KM, saopćila je Vlada FBiH.