U saopćenju za javnost ističu da se na raspisani Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja prijavio samo jedan kandidat, Sadik Ahmetović.

- Cijeneći ovu jedinu pristiglu prijavu Upravni odbor (imenovan u martu 2017. godine) je konstatovao da Ahmetović ispunjava sve uslove propisane konkursom, kao i da kandidat nikada nije procesuiran, optužen, niti osuđen za krivično djelo koje mu se u kuloarima i javnom diskursu stavlja na teret – navodi se u saopćenju.

VEZANI TEKST - Sadik Ahmetović novi direktor Doma za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli

Uzimajući u obzir navedeno, Upravni odbor Doma je imenovao Ahmetovića na poziciju direktora te ustanove.

- U cijelom ovom procesu, imajući u vidu sve navedeno, Vlada Tuzlanskog kantona nije imala formalno-pravnog razloga zbog kojeg ne bi dala svoju saglasnost za imenovanje. Ovim putem Vlada Tuzlanskog kantona poziva nadležne inspekcijske i druge eventualno nadležne organe, da provjere ispravnost provedene procedure i utvrde osnovanost ovog imenovanja, a Vlada će postupiti u skladu sa njihovim nalazom – zaključuje se u saopćenju.