Ukupna stopa marže, koja se obračunava na neto fakturu cijene, ne smije biti veća od šest posto, prenosi Tanjug.

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hljeba od brašna 'T-500' kojom je propisana maksimalna prodajna cijena te namirnice u iznosu od 54 dinara (blizu 1 KM).

Mali trgovci koji prodaju hljeb moraju imati najmanje 30 posto hljeba od brašna 'T-500' u svojim prodajnim objektima. Proizvođačima hljeba interventno će biti prodano 32.000 tona takvog brašna.

- Uredba ima za cilj zaštititi tržište, odnosno spriječiti deformacije u formiranju cijena ove robe koja je jako važna za opskrbu potrošača, posebno nižih socijalnih kategorija - objavila je vlada Srbije​.