- Evropska komanda Vojske Sjedinjenih Država (EUCOM), putem Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD-a, financirala je nabavku tri prilagođena komandna vozila, a ukupna vrijednost ove donacije je oko 450.000 dolara - saopćeno je iz Ambasade SAD u BiH.

Danas su ova vozila uručena predstavnicima uprave civilne zaštite FBiH, uprave civilne zaštite RS-a i Odjeljenju za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH.

- Ova vozila koristit će se kao mobilne komandne stanice sa širokim spektrom primjena - kao odgovor na katastrofe, odgovor na situacije koje uključuju opasne materije, spasilačke akcije i kao podrška timovima za uklanjanje eksplozivnih sredstava. Zahvaljujući ovim vozilima, institucije koje pružaju civilnu zaštitu biće u mogućnosti bolje i brže odgovoriti u slučajevima katastrofa, prevozeći osoblje i opremu i postavljajući komandne stanice bilo gdje u BiH - stoji u saopćenju.