- U prijavi se, između ostalog, navodi da prijavljeni Aleksandar Zolak, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, već duži vremenski period počevši od 24. septembra 2021. godine u kontinuitetu koristi svaku priliku uključujući medijski nastup na teritoriji RS-a i BiH kako bi iznosio netačne, dvosmislene i neprovjerene informacije kao i informacije koje su suprotne utvrđenom činjeničnom stanju utvrđenom od strane stručnih institucija - saopćeno je iz Vlade RS-a.

Prijava se odnosi na informacije u vezi "upotrebe kisika u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama u RS-u u smislu da se umjesto kisika koji ima medicinska svojstva za liječenje pacijenata koristi industrijski kisik".

Dodaje se kako je Zolak iznosio ove neistine iako je Vlada RS odmah nakon pojavljivanja u javnosti spomenutih dezinformacija angažovala referentnu laboratoriju iz Srbije koja je izvršila uzorkovanje kisika koji se koristi u medicinskim ustanovama u UKC Banja Luka i bolnici u Prijedoru.

Rezultati analize i ispitivanja su jasno pokazali da se u obje zdravstvene ustanove koristi kisik koji ispunjava sve propisane uvjete za liječenje pacijenata i čak da ima veći procenat medicinskih karakteristika i svojstava od onih koji su standard u farmakologiji i medicini, naveli su iz Vlade RS-a.