- Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku, a prestaje da važi 31. marta 2023. godine – saopćeno je danas.

Premijer RS-a Radovan Višković je izjavio da je ova odluka usaglašena sa proizvođačima peleta, ali i sa Vladom Federacije BiH.

Naveo je da će proizvođačima peleta biti omogućeno da izvoze proizvode nakon što namire domaće potrošače.