Zbog pogoršanja zagađenosti zraka, Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj 52. sjednice proglasila epizodu "pozorenje" za sve zone Kantona na kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Pokazatelji mjerenja zagađujućih tvari u zraku na području Kantona za jučerašnji dan na stanicama Otoka bilježe prekoračenja prosječnih dnevnih vrijednosti za PM10 predviđenih za proglašenje epizode "upozorenje" - 150 µg/m3. Također je zabilježeno prekoračenje dnevnih graničnih vrijednosti za azotne okside - NO2 (85µg/m3).

Uzimajući u obzir činjenicu da je dosadašnja vremenska situacija trebala biti povoljna sa aspekta kvaliteta zraka, ona nije dovela do značajnog poboljšanja kvaliteta zraka. I pored značajne brzine vjetra koji je u dijelu Vijećnice doveo do poboljšanja kvalitete zraka, konstatuje se kako on nije uticao značajno na ostatak grada te se on nedovoljno brzo čisti. Mjerenja pokazuju da se kontinuirano visoke vrijednosti zadržavaju već nekoliko dana, tačnije od 15. decembra ove godine.

Usljed nekarakterističnih meteoroloških prilika za ovaj dio godine, u proteklih nekoliko dana dolazi do izražaja nemogućnost provjetravanja kotline, te se uprkos brzinama vjetra i preko 5 m/s na stanici efekt čiščenja oslabi uzrokujući nakupljanje zagađene mase zraka od podrčuja Otoke prema Ilidži i Hrasnici.

Po prvi put imamo situacije kada se ovoliko razlikuju vrijednosti na stanici Vjećnica u odnosu na ostali dio grada. Prema dosadašnjim iskustvima ovakav vjetar bi do sada trebao očistiti kotlinu, ali se pokazalo da je trenutno nemoguće utvrditi kada ce doći do pada koncentracija PM10 koje su izrazito visoke za područje od Otoke prema Ilidži.

Mjere koje se provode u okviru epizode "upozorenje“ su sljedeće:

- sva postrojenja za proizvodnju toplotne energije snage preko 50 kW koja koriste čvrsta goriva i teška lož ulja moraju smanjiti temperaturu u prostorijama koje zagrijavaju za minimalno 3ºC. Za primjenu ove mjere zadužena su kantonalna ministarstva komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, te privrede;

- smanjivanje broja radnih sati tehnoloških postrojenja, sa Liste pogona i postrojenja, kojima namjena nije proizvodnja toplotne energiju za grijanje za minimalno 20 posto, a što će osigurati Ministarstvo komunalne privrede KS i 169 pravnih subjekata sa Liste koji u svojoj djelatnosti imaju emisije u zrak;

- primjena "mokrog postupka" za zimsko održavanje cesta od strane komunalnih i drugih ovlaštenih institucija na svim glavnim gradskim saobraćajnicama, regionalnim i magistralnim cestama, te na najmanje 40 posto najprometnijih lokalnih cesta. Za realizaciju ove mjere zaduženi su: upravitelji cesta na području Kantona Sarajevo - JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, Direkcija za ceste Kantona Sarajevo, općine, KJKP Rad;

- osiguravanje protoka motornih vozila bez dužeg zadržavanja na glavnim gradskim raskrsnicama putem znakova i naredbi koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja KS;

- zabrana izvođenja grubih građevinskih radova na otvorenom i zatvorenom prostoru, a koju su dužni osigurati Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i općine;

- zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila, čija je najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone na glavnom gradskom longitudinalnom pravcu na potezu od Baščaršije do Nedžarića sa preusmjerenjem saobraćaja na alternativne pravce kretanja. Tehnička regulacija saobraćaja za vrijeme zabrana vršit će se privremenom saobraćajnom signalizacijom ili opremom, znacima i naredbama koje daju ovlaštena policijska lica MUP-a Kantona Sarajevo. Za vrijeme trajanja zabrane saobraćaja, upravitelji cesta su dužni svaki iz svoje nadležnosti izvršiti postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme, uključujući i održavanje iste. Pored MUP-a KS, ovu mjeru dužni su provesti i Ministarstvo saobraćaja KS, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (saobraćajna i cestovna inspekcija);

- u zoni A, a koja podrazumijeva općine Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža - ispod 700 metara nadmorske visine uvodi se zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO2 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa (saobraćajna i cestovna inspekcija) i asistenciju organa MUP-a te podršku Ministarstva saobraćaja KS;

- uvodi se zabrana održavanja organizovanih sportskih i kulturnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u cilju smanjenja kretanja i izlaganja stanovništva štetnim materijama, koje vrši organ MUP-a na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove zdravstva. Ovu mjeru dužni su provesti Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, Ministarstvo zdravstva i MUP KS;

- u zoni A se predviđa i pomjeranje radnog vremena organa uprave, javne administracije, uslužnih djelatnosti u cilju rasterećenja kapaciteta javnog prevoza i saobraćajnih gužvi i osiguranja boljeg protoka vozila na gradskim saobraćajnicama, a čije provođenje će osigurati Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo privrede, Vlada te općine sa područja KS.

Iz Vlade podsjećaju da su na snazi i mjere iz epizode "pripravnost". Također upozoravaju stanovništvo Kantona da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka te da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima.

Apeluju i da se smanji korištenje motornih vozila.