Do toga je došlo nakon što je Kabinet premijera KS Nihada Uka zaključkom Vlade iz juna ove godine zadužen da utvrdi mogućnosti izrade detaljne analize nesrazmjera plaća uposlenika u KS i eventualne moduse ujednačavanja ovih razlika.  

U tom pravcu, Kabinet premijera je u proteklom periodu održao nekoliko sastanaka s Ekonomskim institutom Sarajevo koji je spreman da pripremi ovaj dokument naglašavajući da je, kako bi se izvršila iscrpna i svrsishodna analiza, neophodno da se projekt realizuje u dvije etape: prva - u kojoj će se utvrditi ključni problemi i uzroci, te druga - u kojoj će se pronaći adekvatni načini rješavanja utvrđenih problema.   

Primarni cilj projekta jeste istražiti da li postoje razlike u osnovnim plaćama između zaposlenih u različitim institucijama i ustanovama, a koji obavljaju poslove istog nivoa složenosti. Na osnovu rezultata komparativne analize, kao i analize kolektivnih ugovora i Zakona o plaćama, utvrdit će se postojanje ili nepostojanje ujednačenosti plaća, poštovanje principa interne pravednosti, te dati preporuke za poduzimanje neophodnih koraka za izmjenu sistema plata i nagrada.  

Primivši ovu informaciju k znanju, članovi Vlade KS dali su punu podršku za daljnji rad na ovom projektu i izradi dubinske analize i preporuka, kako bi se u konačnici došlo do principa interne pravednosti u javnom sektoru. To znači da razlike u osnovnim plaćama između zaposlenih odgovaraju razlikama u relativnoj složenosti poslova ili razlikama u sposobnosti zaposlenih koji te poslove obavljaju u organizaciji. 

Kako je zaključeno, imajući u vidu situaciju na tržištu rada, s jedne strane, i promjene životnog standarda, s druge strane, politika zarada mora biti ključna tema svakog poslodavca u Bosni i Hercegovini, pa tako i javnog sektora u Kantonu Sarajevo.

Prema Registru zaposlenih, u javnom sektoru KS  trenutno je zaposleno 22.308 osoba, a prema obrazovnoj strukturi više od 50 posto zaposlenika ima akademski nivo obrazovanja, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.