Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila danas Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo, tzv. "koronazakon", te ga je uputila na razmatranje Skupštini KS, uz prijedlog da se donese po hitnom postupku.

Ovim zakonom, između ostalog, propisuju se uvjeti i način pomoći privrednim subjektima u Kantonu Sarajevo pogođenim koronavirusom.

Dopunom ovog zakona utvrđuje se da će Vlada KS osigurati finansiranje cijele ili dijela minimalne mjesečne neto plaće na nivou FBiH za juni i juli 2020. godine u djelatnostima kojima je rad znatno otežan, zbog posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Također je određeno da će Vlada, na prijedlog Ministarstva privrede KS, najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti poseban akt, odnosno kriterije o postupku finansiranja.

Dopunama se utvrđuje i da će Vlada u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti izmjene i dopune programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu Sarajevo izazvanih koronavirusom.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić je, u ime predlagača ovog materijala, izjavio da su za provođenje predloženih dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u Kantonu Sarajevo osigurana finansijska sredstva u Budžetu KS za 2020. godinu, navodi se u saopćenju Vlade KS.