Izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju prolongiran je rok za završetak studija do 30. septembra 2022. godine studentima koji nisu završili studij po predbolonjskom sistemu. 

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić obrazložio je da je ovo ministarstvo zaprimilo veći broj molbi i zahtjeva za prolongiranje tog roka, koji po važećem zakonu ističe 30. septembra ove godine. U njima je ukazano na nepovoljan položaj studenata koji studiraju po predbolonjskom sistemu, ukoliko im se ne produži rok za završetak studiranja. 

Inicijativa za prolongiranje roka studentima

- Ovom izmjenom rok pomjeramo za dvije godine, kako bismo izašli u susret studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu, a takvih u ovom trenutku imamo 2.117. Ukoliko ova izmjena ne bi bila usvojena, ovi studenti bi došli u iznimno nepovoljan položaj i morali bi nastaviti studij po Bolonjskom sistemu - naveo je ministar Krivić, te dodao da je inicijativu za prolongiranje roka ovim studentima uputio i Senat Univerziteta u Sarajevu. 

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, po riječima ministra Krivića, one su inicirane s ciljem pojednostavljenja procedure donošenja odluke o načinu izvođenja nastave. Pojašnjava i kako će se olakšati prelazak s kabinetske na online nastavu u slučaju proglašenja stanja prirodne katastrofe, elementarne nepogode, te stanja neposredne ugroženosti i ratnog stanja, u smislu davanja saglasnosti školama od ministra.

Cilj je učiniti sistem agilnijim i adekvatnije odgovoriti u ovakvim situacijama, zbog čega je predviđeno i donošenje preciznijeg propisa o načinu i uvjetima izvođenja online nastave u školama od strane ministra. 

Izmjenama i dopunama se precizira također i dnevni, odnosno sedmični broj časova koji mogu imati učenici od IV do IX razreda osnovne škole, čime će im se olakšati i urediti izrada rasporeda nastave. 

Postupak izrade nastavnih programa

Predviđeno je i da se mijenja član ovog zakona koji precizira da radnici sa završenim prvim ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa mogu zasnovati radni odnos nastavnika do 1. septembra 2020. godine, zbog nedostatka nastavnog kadra u pojedinim nastavnim predmetima. Predloženom izmjenama Zakona o udžbenicima prolongira se rok njegove primjene na 2021.-2022. školsku godinu.

Kako je objasnio ministar Krivić, Ministarstvo je pokrenulo postupak izrade nastavnih programa zasnovanih na ishodima učenja, tzv. kurikuluma za predškolski, osnovno-školski odgoj i obrazovanje, te srednjoškolsko obrazovanje u Kantonu. 

Budući da predmetni kurikulumi Kantona Sarajevo nisu sačinjeni na vrijeme zbog uvjeta uzrokovanih pandemijom, u ovom momentu ne bi bilo opravdano da Ministarstvo u 2020. godini, kako je to bilo predviđeno, preduzme aktivnosti na donošenju spiska udžbenika, saopćeno je iz Vlade KS.