Dopuna Zakona predviđa smanjenje članarine Turističkoj zajednici za 50 odsto, odnosno sa sadašnjih 0,05 odsto na 0,025 odsto.

- Cilj ovog umanjenja članarine je rasteretiti privredu, ali i omogućiti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, kojoj je ova članarina direktan prihod, da dio tih sredstava iskoristi za promociju turističkih potencijala Kantona Sarajevo i druge vidove poslovanja - rekao je Adnan Delić, ministar privrede KS.

Vlada KS je predložila je da ove dopune Zakona Skupština usvoji po hitnom postupku uz obrazloženje da se radi o hitnoj mjeri pomoći privredi, te da zakon nije obiman.