Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o kontroli javnih nabavki u institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Ovom uredbom, kako se navodi u saopćenju Press službe Vlade KS, se uspostavlja sveobuhvatan mehanizam kontrole svih javnih nabavki koje provode organi uprave KS, javne ustanove i javna preduzeća, kao i druga pravna lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Prema ovoj uredbi organi koji provode postupke javnih nabavki  imat će obavezu da u komisije koje ih provode  imenuju  stručna lica sa liste koja imaju odgovarajuće znanje i iskustvo u oblasti javnih nabavki. Vlada Kantona će raspisati javni poziv za listu eksperata kako bi u ove procese bili uključeni najkompetentniji i najkvalifikovaniji kadrovi u ovoj oblasti – saopćeno je iz Vlade KS.

Cilj  je poboljšanje sistema javnih nabavki u njegovom kvalitativnom smislu, jer će biti uspostavljen hodogram poteza kako bi se smanjile greške u profesionalnom pristupu prilikom provođenja javnih nabavki. Takođe Uredba propisuje i obavezu stalne edukacije kadrova koji provode javne nabavke.

Ono što Ministarstvo pravde i resorna ministrica Lejla Brčić posebno ističe kao reformsku dimenziju ove uredbe je mogućnost objedinjavanja javnih nabavki za više javnih subjekata, a koji imaju potrebe za istim robama i uslugama.

Ministrica Brčić je kazala da će se Uredba početi primjenjivati od 1. januara 2020. godine zbog dva razloga. Prvi je zbog planova javnih nabavki svih institucija koji se donose početkom budžetske godine te potrebe da se u međuvremenu putem Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom  KS, uz uključivanje eksperata i naučne zajednice,  provedu  sve potrebne edukacije.

- Primjena ove uredbe i mogućnost objedinjavanja procesa javnih nabaki u javnom sektoru za npr. nabavku goriva, struje, papira  i brojnih drugih roba i usluga donijet će višemilionske uštede u javnoj potrošnji. To će biti zaista reformski pristup ovim procesima -  posebno je naglasio premijer KS Edin Forto, koji je, zajedno sa ostalim članovima Vlade, izrazio podršku resornom ministarstvu i ministrici Brčić u kreiranju još jednog reformskog dokumenta u Kantonu Sarajevo – navodi se u saopćenju.