U posljednja tri dana za Kanton Sarajevo je isporučeno 215.000 kubika gasaa manje u odnosu na garantovane količine, navedeno je u saopćenju sa sastanka Sarajevogasa i Toplana i nadležnih ministarstava u Vladi KS. 

Kako je rečeno na sastanku, manjak je nastao zbog nepredviđenog povlačenja 150.000 kubika gasa Arcerol Mittala, na ime navodnog remonta. 

Energoinvest u ovom trenutku traži da građani Kantona Sarajevo plaćaju tržišnu cijenu gasa za dodatne količine, a koja je četiri puta viša od ugovorene, dok Arcelor Mittal dodatne količine plaća po nižim, ranije ugovorenim cijenama. Vlada KS neće dozvoliti da taj udar podnesu samo građani. 

Trenutno u Sarajevu 70 posto kotlovnica radi na alternativnim gorivima, zbog reduciranih količina gasa, navodi se u saopćenju Službe za protokol i press KS.