VEZANI TEKST - Sarajevogas tražio dodatne količine gasa, ali narudžbu nije potvrdio Energoinvestu

Za naredni period zatražena je nabavka dodatnih 500.000 kubika gasa, koji bi po ugovorenoj cijeni koštali 372.000 KM, a bit će plaćeni četiri puta više.  

Sarajevogas će u narednom periodu poduzeti pravne radnje koje se tiču nepoštivanja ugovora od Energoinvesta, zbog neisporučenih ugovorenih količina gasa i naknade štete uzrokovane neizbježnom nabavkom dodatnih količina gasa po značajno uvećanoj cijeni.  

Podsjećamo, u posljednja tri dana za Kanton Sarajevo je isporučeno  215.000 kubika gasa manje u odnosu na garantovane količine. Manjak je nastao zbog nepredviđenog povlačenja 150.000 kubika gasa od privatne kompanije Arcerol Mittal, na ime navodnog remonta, saopćio je Press KS.  

- Energoinvest traži da Kanton Sarajevo plaća tržišnu cijenu gasa za dodatne količine, a koja je četiri puta viša od ugovorene, dok Arcelor Mittal dodatne količine plaća po nižim, ranije ugovorenim cijenama. Vlada KS neće dozvoliti da taj udar podnesu sami građani. Trenutno u Sarajevu 70 posto kotlovnica radi na alternativnim gorivima zbog reduciranih količina gasa - navodi se u saopćenju.