Brkanić je na ovu funkciju stupio rješenjem koje je stupilo na snagu 1. maja 2021. godine, a navodi se da se radi o periodu ne dužem od tri mjeseca, do okončanja konkursne procedure za izbor novog direktora.

Brkanić je, kako je navedeno u njegovoj biografiji diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. smjer Odbrana i sigurnost.

Naveo je kako ima radno iskustvo u agencijama za zaštitu, u Institutu zaštite od požara i eksplozije, a zatim i u osiguravajućem društvu, nakon čega je pokrenuo privatnu uslužnu djelatnost koja se bavi zastupanjem i posredovanjem u osiguranju.