Odluka o naknadnom umanjenju računa za pomenuti procent, umjesto 10 posto kako je ranije bilo najavljeno, je donesena na prijedlog Neovisnog stručnog tijela, budući na smanjenu potrošnju prirodnog gasa uzrokovanu iznadprosječnim temperaturama u navedenom mjesecu.

- Shodno navedenom, korisnicima usluga KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o., naredni račun za centralno grijanje, za novembar, će biti umanjen za navedeni postotak (23,55 posto) - saopćeno je iz Vlade KS.