Rješenja o imenovanju privremenih upravljačkih struktura su donesena u skladu sa zakonskim procedurama i aktima, te zahtjevima ustanova, a nakon što je Skupština KS prethodno izmijenila Zaključke o moratoriju u javnom sektoru i omogućila imenovanje upravljačkih struktutra u ustanovama iz ovih oblasti, kako bi im se osigurao nesmetan rad i funkcionisanje u uvjetima pandemije.

Na period do dva mjeseca imenovani su v.d. predsjednika i članovi Upravnog odbora KJU Kantonalni centar za socijalni rad, dok su na period do tri mjeseca imenovani v.d. predsjednika i članovi Nadzornog odbora KJU  Gerontološki centar,  v.d. predsjednika i članovi upravnih odbora KJU Porodično savjetovalište, Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, te JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,  Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta Sarajevo, saopćio ej Press KS.