Potpisivanju su prisustvovali ministri privrede i saobraćaja Muharem Šabić i Mujo Fišo.

Ovim protokolom je dogovoreno da Kanton Sarajevo i Općina Istočni Stari Grad zajedno učestvuju u aktivnostima koje će promovisati projekte koji su od obostranog interesa, a posebno one koji se odnose na cestovno povezivanje, vodovod i rasvjetu na području Trebevića.

- Besmislenost administrativnih granica najbolje se pokazuje na putu prema Trebeviću, jer imamo tri područja koja pripadaju Federaciji BiH, jedan Republici Srpskoj, a infrastruktura je zajednička. U ovoj godini Vlada Kantona Sarajevo započela je sa rekonstrukcijom ceste koja ide prema Sportsko-rekreativnom centru Brus. Sad kad sve više građana i turista koristi žičaru, neophodno je osigurati i povezati Vidikovac s okolnim područjima - poručio je premijer Zolj.

Prema riječima načelnika Gašanovića, Protokol je osnov za svaki vid buduće saradnje i mnogo znači za građane Kantona Sarajevo.

- Općina Istočni Stari Grad je na području Brusa ulagala posljednjih osam godina i napravila okolna izletišta, a Kanton Sarajevo ulaže u infrastrukturu kako bismo dobili privredni i turistički centar u kojem će naši građani i turisti tokom cijele sezone moći uživati - istakao je načelnik Gašanović.

Ministarstvo saobraćaja će učiniti sve da se što bolje cestovno poveže Trebević s centrom grada.

- Radi se i rekonstrukcija puta od Krupca do Hadžića u što je uloženo oko devet miliona KM, te je planirano da se XII transferzala produži do kružnog toka na teritoriji Istočnog Starog Grada kako bi se što brže došlo do Bjelašnice - najavio je ministar Fišo.

Protokol također predviđa unapređenje međusobnih kontakata u oblasti kulture, sporta i turizma naročito sa aspekta zajedničke turističke ponude.

Kako je naveo ministar Šabić, Trebević predstavlja jedinstven ekonomski prostor, a u interesu je povećanje