- Zbog opredjeljenja da građanima Kantona osigura efikasnu zaštitu od COVID-19, odnosno nabavi vakcine, Vlada Kantona Sarajevo je, razmatrajući zakonske mogućnosti kako bi se mogla najbrže izvršiti nabavka, zadužila Zavod zdravstvenog osiguranja KS s obzirom na to da na svojim pozicijama ima predviđena finansijska sredstva za te namjene – navodi se u informaciji iz Vlade KS.

Dodaju da je i Zavod zdravstvenog osiguranja KS također zadužen da pribavi mišljenje Agencije za javne nabavke BiH koji postupak nabavke će primijeniti u ovom slučaju imajući u vidu hitnost, kao i specifičnost predmeta nabavke i dobavljača.

Kako naša zemlja nema državno ministarstvo zdravsta, posao oko nabavke vakcina preuzelo je Ministarstvo civilnih poslova BiH, koje ima Sektor za zdravstvo, pa je u septembru potpiosan ugovor za nabavku 1.232.000 doza vakcina putem COVAX mehanizma.

No, mnoge zemlje su vakcinu naručile direktno od proizvođača, ali ne i BiH. Na pitanje zašto to nije urađeno, iz Ministarstva civilnih poslova BiH ranije su Faktoru odgovorili da "imajući u vidu Ustavne nadležnosti u oblasti zdravstva jedino entiteti mogu ući u direktnu nabavku vakcine".

No, u našoj zemlji nabavka lijekova i vakcina i na državnom nivou različito se tumači.

Iz Federalnog ministarstva zdravstva rečeno nam je da oni nemaju zakonske mogućnosti da direktno od proizvođača nabavljaju i kupuju vakcine.

Iz Agencije za javne nabavke Federacije BiH kazali su nam kako im se po pitanju nabavke vakcina Federalno ministarstvo zdravstva obratilo još 28. oktobra.

- Ministarstvo zdravstva Federacije BiH obratilo se Agenciji sa upitom u vezi s primjenom člana 10. Zakona o javnim nabavkama, odnosno da li se nabavka vakcina kroz COVAX mehanizam, odnosno nabavka kroz zajednički sporazum Evropske unije o javnim nabavkama medicinskih protivmjera, za koje je država BiH potpisala Ugovor sa GAVI i pridružila Joint Procurement Agreement, može izuzeti od primjene Zakona o javnim nabavkama. Iz Agencije odgovoreno im je 6. novembra, gdje smo istakli da Agencija za javne nabavke FBiH nije nadležna po pitanju utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za primjenu izuzeća, niti po pitanju Prijedloga ugovora i Sporazuma bilo kakve prirode. S tim u vezi, Ministarstvu zdravstva FBiH dostavljeno je i mišljenje Agencije za javne nabavke BiH dato Ministarstvu civilnih poslova BiH, kojim je od Agencije zatraženo mišljenje na Prijedlog sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi s nabavkom vakcina putem Mehanizma za globalni pristup vakcini za sprečavanje COVID-19 (COVAX) i na prijedlog Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI), te mišljenje da li prijedlog spomenutog ugovora potpada pod obavezu primjene Zakona o javnim nabavkama – odgovorili su nam iz Agencije za javne nabavke FbiH.

Da individualna nabavka vakcina u kraćem roku nikako nije ostvariva jer tako nešto ne dozvoljava postojeći Zakon o javnim nabavkama BiH, jasno je dao do znanja prije nekoliko dana i Adnan Jupić, ministar zdravstva u Vladi zeničko-dobojskog kantona.

Jupić je kazao kako je prošlog petka prisustvovao sastanku Sindikata doktora medicine i stomatologe FBiH i naglasio da je dr. Rifat Rijad Zaid, predsjednik Sindikata, već ostvario prve kontakte s proizvođačem Pfizer, ali da vakcine tog proizođača, ipak, ne bi mogle stići tako brzo u ZDK.

- Spomenuti zakon jeste prevaziđen i treba ga mijenjati, ali bih naglasio da u ovim uvjetima nije realno da idemo sa direktnom nabavkom. Moram biti siguran da bez posljedica mogu direktnom pogodbom nabavljati sredstva za zaštitu stanovništva – istakao je Jupić.

Nakon svega nije jasno kako i na koji način Vlada KS želi nabaviti vakcine, pa smo objašnjenje zatražili od premijera Edina Forte.

Na naše telefonske pozive premijer nije odgovorio, ali je u videoporuci koju je objavio na Facebooku pokušao obrazložiti ovakav postupak Vlade KS.

- Ne želimo čekati državne vlasti i nismo sigurni čak i ono što oni nabave da li će to biti dovoljno za građane Sarajeva da steknu kolektivni imunitet. Zadužili smo Zavod zdravstvenog osiguranja da na postojećoj stavci borbe protiv pandemije od 2.000.000 KM formiraju komisiju koja će krenuti u nabavku vakcina. Ono što želimo postići je da na siguran način po povoljnoj cijeni zaštitimo građane Sarajeva od pandemije. Ne znam kakav će biti ishod našeg izlaska na ovo tržište zato što trenutno najmoćnije države svijeta desetke miliona doza kupuju da bi zaštitile svoje građanstvo. Dok to rade razvijene zemlje svijeta, Vijeće ministara BiH razmišlja kako prevazići postojeći Zakon o javnim nabavkama BiH. Da mi ne bismo čekali birokratiju da se udostoji da pomogne građanima, mi ćemo pokušati to uraditi sami – kazao je Forto.