U skladu sa jednoglasno usvojenim zaključcima sa sjednica Skupštine i Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo od 29.12.2020. godine, Vlada KS traži od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine da u skladu sa njihovim ustavnim i zakonskim nadležnostima, te važećim međunarodnim konvencijama i sporazumima preuzme koordiniran i strateški pristup u rješavanju migrantske krize u BiH, a time i u Kantonu Sarajevo.

O svim aktivnostima u kojima se očekuje nadležno postupanje institucija Kantona Sarajevo, a koje se odnose na pitanja prihvata, zbrinjavanja, sigurnosti i humanitarne zaštite migranata u našem kantonu, od nadležnih bosanskohercegovačkih i međunarodnih institucija traži se blagovremeno i potpuno informiranje koje im za cilj donošenje odgovarajućih odluka zakonodavne i izvršne vlasti u Kantonu Sarajevo.

Vlada KS neće i ne može preuzeti odgovornost i rizik upravljanja migrantskom krizom u BiH jer nema ni ustavne ni zakonske nadležnosti za ta pitanja, te iz istih razloga s ciljem zaštite i sigurnosti svojih građana još jednom poziva institucije BiH da provode propisane aktivnosti u rješavanju migrantske krize u našoj zemlji.

Vlada KS će pri tome, kao i do sada, dati svoj puni doprinos i preuzeti dio obaveza i odgovornosti koje budu rezultat uravnotežene i dogovorene politike i postupanja nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Svi ranije donešeni zaključci Vlade Kantona Sarajevo po ovom pitanju ostaju na snazi. Premijer Nenadić će o ovim zaključcima upoznati nadležne institucije BiH, saopćio je Press KS.