Na prijedlog Ministarstva saobraćaja, Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici zaključila da se otvori poseban podračun na kojem će se staviti na raspolaganje 15 miliona KM Zavodu za izgradnju KS za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na dionici Prve transverzale, Kranjčevićeva-Bare-Hotonj.

- Zavod za izgradnju sada može ubrzati rješavanje svih predmeta vezanih za tu dionicu puta. Za razliku od prošle godine kada je bilo izdvojeno tri miliona KM za ovu namjenu, sada je taj iznos povećan na 15 miliona KM - istakao je ministar saobraćaja Adnan Šteta, saopćeno je iz Vlade KS.