Nije šala

Vlada Kantona Sarajevo zasjedala na deponiji

Objavljeno: 27.06.2019. u 15:12

Aktivno učešće u radu sjednice dali su i aktivisti udruženja građana "Eko akcije" Sarajevo kao i stanovnici okolnih naselja koji su najviše izloženi posljedicama neadekvatnog tretiranja otpada

Tematsku sjednicu o stanju i budućim aktivnostima u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom "Smiljevići" Vlada Kantona Sarajevo održala je upravo na lokalitetu deponije koji je danas obišla i na licu mjesta se detaljnije upoznala sa problemima u njenom funkcionisanju.

Aktivno učešće u radu sjednice dali su i aktivisti udruženja građana "Eko akcije" Sarajevo kao i stanovnici okolnih naselja koji su najviše izloženi posljedicama neadekvatnog tretiranja otpada.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović je Vladi predočio cjelovitu Informaciju o stanju na deponiji Smiljevići , od usluga prikljupljanja, odvoza i deponovanja otpada, prikaza razvoja i unapređenja sistema zbrinjavanja otpada u periodu od 1997-2019. godina.

Poseban naglasak je dat problemu dugogodišnjeg nedostataka regulative sa federalnog nivoa za posebne vrste otpada. Stoga je Vlada danas zadužila ovo Ministarstvo da kontinuirano insistira na donošenju ovih propisa, a Ministarstvo pravde dobilo je zaduženje da do 15. jula ispita zakonske mogućnosti donošenja ove regulative na kantonalnom nivou, a u kontekstu federalnog plana upravljanja otpadom.

Ministarstvo privrede u narednih 60 dana treba osigurati studiju izvodljivosti za tretman animalnog otpada kao jednog od ključnih problema  u sanaciji deponije.

- Mi ćemo svakako ići u jedan ovakav projekt, ali moramo prije toga napraviti jasne pripreme kako bi pristupili pokretanju spalionice animalnog otpada za koju sredstva neće biti upitna - poručio je premijer KS Edin Forto sa današnje sjednice.

Među danas usvojenim zaključcima, preduzeće Rad je zaduženo da vrši redovno održavanja lokacije i smanjenje negativnih utjecaja na okoliš te da poveća upotrebu otpada u svrhu reciklaže boljim iskorištavanjem kapaciteta sortirnice i Reciklažnog dvorišta.

Ovo preduzeće i resorno ministarstvo moraju izvršiti sve neophodne predradnje za izgradnju i puštanje u pogon prečistača procjednih voda do 2012. godine.

Ministarstvo  komunalne privrede i infrastrukture će, u saradnji sa Općinom Novi Grad, u 2020. godini osigurati izgradnju kanalizacionog kolektora Smiljevići - Zabrđe, kako bi se tretirale vode do nivoa omogućavanja ispuštanja u sistem kanalizacije, a ne direktno u otvoreni recipijent – Lepenički potok, čime će se smanjiti troškovi investicije i održavanja postrojenja za prečišćavanje procjednih voda, saopćeno je iz Press službe Vlade KS. 

Izvor:   Faktor

Faktor pratite putem aplikacija za Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter. Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na [email protected]

Vezani članci

Iz kategorije