- U cilju povećanja broja dolazaka turista tokom ljetne turističke sezone te oporavka turizma, Vlada Kantona Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo subvencionirat će  turističko-ugostiteljske usluge smještaja na području Kantona Sarajevo za turiste iz Srbije. Subvencija će se provoditi putem zaštićenih e-kodova koji su namijeneni za korištenje turističko-hotelskog smještaja za 2.000 turista, državljana Srbije, čiju listu imena dostavlja Vlada Republike Srbije - navodi se u saopćenju.

Osobe s dostavljene liste moći će rezervisati smještaj u Kantonu Sarajevo u jednom od  smještajnih turističko-ugostiteljskih objekata sa liste, a  koji će biti izabrani putem Javnog poziva objavljenog od Turističke zajednice Kantona Sarajevo. Lista odabranih smještajnih objekata će biti dostupna putem online platforme "Odmori u Sarajevu".

Online platformi integrisanoj na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba, moći će pristupiti isključivo državljani s dostavljene liste s ciljem odobrenja pristupa za prijavu turističko-hotelskog smještaja u Kantonu Sarajevo pod nazivom "Odmori u Sarajevu".

Pravo učešća na Javni poziv koji raspiše Turistička zajednica Kantona Sarajevo predviđeno je za poslovne subjekte koji pružaju ugostiteljske usluge u turističko-ugostiteljskim objektima za smještaj, u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva. Planirano je da e-kodovi budu korišteni u periodu od 1. jula do 30. decembra 2021. godine.