Vlada HNK: Uvećane potpore i naknade za žene-majke

objavljeno: 14.06.2018. u 15:33

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je na današnjoj sjednici donijela odluke kojima je udvostručila visinu novčane potpore ženi-majci, koja nije u radnom odnosu.

Tako će novčani iznos potpore iznositi 40 posto prosječne plaće ostvarene u prethodnoj godini u Federaciji BiH te visinu jednokratne potpore za opremu novorođenog djeteta, koja će iznositi 400 KM. U budžetu je za ostvarivanje te dvije potpore osigurano oko 500.000 maraka.

Također, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prava na naknadu plaće i visine naknade ženi-majci u radnom odnosu kod korisnika budžeta HNK u vrijeme porodiljskog odsustva, koja se uvećava te utvrđuje u ukupnom iznosu 100 posto plaće, koju je žena-majka ostvarila u mjesecu prije stupanja na porodiljino odsustvo.

Vlada je usvojila Prijedlog prostornog plana HNK, koji će biti upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Istaknuto je kako su za izradu tog veoma značajnog dokumenta, koji se donosi prvi put, a predstavlja temelj daljnjeg razvitka HNK, provedena iscrpna istraživanja i izrađene studije o strukturi i prirodnim značajkama prostora, kretanjima stanovništva, razvitku naselja, privrednih i društvenih djelatnosti, uključujući utjecaj razvitka u prostoru.

Iz resora Ministarstva za pitanja boraca, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za provedbu Javnog oglasa za stambeno zbrinjavanje boraca i članova njihovih porodica na području HNK u iznosu 550.000,00 KM. Također je usvojen Program sufinanciranja zapošljavanja djece poginulih branitelja i djece ratnih vojnih invalida u iznosu 380.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o isplati potraživanja pravnim i fizičkim osobama iz budžeta HNK za 2018. godinu po zaključenim Ugovorima o vansudskoj nagodbi u iznosu od oko 1.100.000 KM, čime je nastavila aktivno raditi na rješavanju problema izvršnih sudskih rješenja koja značajno opterećuju Proračun HNK.

Isplata potraživanja po zaključenim ugovorima o vansudskoj nagodbi bit će izvršena u junu 2018. godine.