Ovom Odlukom zadužuju se rukovoditelji kantonalnih organa uprave, kantonalnih upravnih organizacija i javnih ustanova koje se finansiraju iz Budžeta HNK, kao i vanbudžetskih fondova da, na osnovu podataka iz ličnih dosijea zaposlenika, od prosvjetnih ustanova koje su izdale diplomu, zatraže provjeru vjerodostojnosti.