Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona spremna je sagledati mogućnost za povećanje plaća radnicima u zdravstvu. Kazao je to Pero Pavlović, portparol Vlade, nakon završene sjednice na kojoj se raspravljao o primjeni Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva u HNK.

Tokom rasprave Vlada je izrazila žaljenje činjenicom kako sindikat nije prihvatio Vladin prijedlog o produženju važenja postojećeg Kolektivnog ugovora za još jednu godinu.

- Budući da se na današnjoj sjednici raspravljano o Prednacrtu Budžeta HNK, Vlada je izrazila spremnost da, do izrade Nacrta Budžeta o kojem će biti raspravljano na sjednici Vlade u utorak 26. novembra, realno sagleda mogućnosti za određenim povećanjem plata radnicima u zdravstvu - istaknuo je Pavlović.

Podsjetio je da, pored toga što redovno izvršavaju svoj dio obaveza koju je Vlada preuzela u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika medicine i stomatologije na području HNK, imaju obavezu i prema drugim budžetskim službenicima i namještenicima, ali napominje spremnost Vlade da, u skladu sa mogućnostima, ide ka povećanju plaća radnicima u zdravstvu. No, o kolikom povećanju je riječ znat će se više utorak, nakon što nadležni ljudi u finansijama to predoče kroz Nacrt Budžeta.

Podsjetimo, predsjednik sindikata zaposlenika SKB Mostar Josip Masatović, tokom štrajka upozorenja održanog u srijedu, pozvao je Vladu da još jednom preispita svoju odluku da trenutačni
ugovor produže do jedne godine dana. Ako ne dobiju odgovor unutar 10 dana, najavili su generalni štrajk na nivou Kantona.