Nevenko Herceg, premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, i Adnan Faladžić, ministar finansija, danas su s predstavnicima Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine potpisali Ugovor o kreditu kojim se reguliše korištenje kreditnih sredstava i otplate kredita odobrenog iz kreditne linije za finansiranje investicijskih projekata općina, gradova, kantona i F BiH.

Tom prilikom, premijer Herceg je istaknuo kako će Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona kreditna sredstva, od 11 miliona, koristiti isključivo za finansiranje kupovine hotela "Ero" u Mostaru za smještaj kantonalnih organa vlasti.

- Razvojna banka Federacije BiH odobrila je, po vrlo povoljnim uvjetima, kredit za kupovinu hotela "Ero" u Mostaru za potrebe zajedničkog smještaja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija, stručnih službi i kabineta Vlade HNK. Radovi na adaptaciji uskoro će započeti, a njihovim završetkom će se u potpunosti završiti projekt zajedničkog smještaja usmjeren na podizanje efikasnosti rada kantonalnih organa uprave, kvaliteta pružanja usluga građanima, ali i smanjenja ukupnih troškova javne uprave - kazao je Herceg.