U skladu s postignutim dogovorom predstavnika Vlade i predstavnika Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, na sastanku održanom 1. jula 2022. godine, pripremljen je Prijedlog Kolektivnog ugovora kojim se osnovna plaća, zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi, uvećava za 20 posto.

Prema tom dogovoru, u prvoj godini primjene Kolektivnog ugovora, plaće će biti uvećane za 10, a u drugoj godini za dodatnih 10 posto, s tim da će Kolektivni ugovor biti zaključen na period od tri godine. Sredstva za finansiranje prava iz Kolektivnog ugovora bit će osigurana u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK, budžetu HNK, budžetima općina/gradova i u finansijskim planovima zdravstvenih ustanova. Kolektivni ugovor primjenjivat će se počevši od 14. augusta tekuće godine, navodi se u saopćenju iz Vlade HNK.