Kako nam je rečeno, novac će na računima službi biti tokom dana kako bi one u narednim danima mogle uplatiti po 100 KM pomoći Vlade FBiH na račune nezaposlenih.

Službe imaju vremena do 20. decembra da uplate novac svim nezaposlenima, a njih je više od 187 hiljada.

Nezaposleni će dobiti jednokratnu pomoć prema Uredbi Vlade FBiH o pomoći stanovništvu usljed rasta inflacije.