Ujedno, zadužila je Federalno ministarstvo finansija da nastavi aktivnosti na pripremi Nacrta budžeta FBiH za 2021. godinu na temelju limita utvrđenih zaključkom sa sjednice Vlade od 17.7.2020. godine.

Nakon realnog rasta FBiH od 3,8 posto u 2018. godini, u 2019. je dostignut manji rast od 2,6 posto, a Federalni zavod za programiranje razvoja u 2020. godini projicira pad ekonomije FBiH od 2,6 posto kao posljedicu pandemije. FBiH, kao i čitav svijet, ulazi u recesiju u 2020. godini, usljed koje dolazi do pada domaće i inozemne potražnje, pada industrijske proizvodnje, naročito izvozno orijentirane prerađivačke industrije, pada realizacije investicija, zaposlenosti i osobnih primanja stanovništva.

Za period od 2021. do 2023. projiciran je, po godinama, oporavak ekonomije od 2,8 posto, 3,5 posto i 2,6 posto, pod pretpostavkom rasta privatne potrošnje, nastavka započetih i početka novih investicija, oporavka uslužnih i pratećih djelatnosti, te veće zaposlenosti i poboljšanja standarda stanovništva.

Projekcije su da će ukupni konsolidirani javni prihodi Federacije BiH iznositi 8.003 miliona KM u 2020. godini, uz napomenu da ove projekcije prvi put sadrže i prihode po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, jer je Federalni zavod PIO ušao u sistem JRT FBiH od 1.1.2020. godine.

U narednim godinama se projiciraju ukupni javni prihodi u iznosu od 8.212 miliona KM (u 2021), 8.485 miliona KM (u 2022) i 8.814 miliona KM (u 2023. godini), uz pretpostavku postepenog oporavka ekonomije i pozitivnih kretanja ključnih makroekonomskih

Ukupna javna potrošnja u 2021. godini bi, prema projekcijama, iznosila 5.056 miliona KM ili 22,3 posto BDP-a FBiH, što je manje za 8,2 posto u odnosu na 2020. godinu. U 2022. godini bi iznosila 22,3 posto BDP-a i u 2023. godini 21,7 posto BDP-a.

Rizik za projekcije, pored uobičajanih, predstavlja i neizvjesnost situacije s pandemijom.
S ciljem suzbijanja negativnih posljedica pandemije, Vijeće ministara BiH, Vlada FBiH i niži nivoi vlasti su preduzeli i preduzimaju razne stabilizacijske mjere, putem novih propisa i novih zaduženja, kao i pripremu za nabavku cjepiva proitv virusa COVID-19.

Parlament FBiH je, uz Rebalans budžeta za 2020. godinu, donio Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, kojim je predviđen niz mjera za ublažavanje krize i oporavak ekonomije.
Vlada će Dokument okvirnog proračuna dostaviti Parlamentu FBiH radi informiranja.