Podsjećamo, postojeći Nadzorni odbor je odbio da po nalogu Vlade FBiH za direktora Željeznica FBiH u naredne četiri godine imenuje Enisa Džafića.

Vlada je danas donijela i Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Porezne uprave FBiH.

Utvrđeni su i kriteriji za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u FBiH, donesena Odluka o raspisivanju javnog konkursa i utvrđen njegov tekst, te imenovana Komisija za provođenje konkursne procedure.