- Kada je u pitanju broj pčelara i pčelinjih zajednica, te podsticajna politika sa nivoa Federacije BiH od donošenja Pravilnika o pčelarstvu i uspostave Pčelarskog registra povećan je broj upisa i ažuriranje pčelara i pčelinjaka - saopćeno je iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Tako je u 2019. godini podsticano svega 275 pčelara koji su pčelarili sa 30.687 košnica za što je ukupno izdvojeno 352.638 KM, dok je u 2021. godini osigurana podrška po Modelu direktne podrške proizvodnjama, za 1.694 pčelara (126 pravnih i 1.568 fizičkih lica) koji su pčelarili sa 115.261 košnica, u vrijednosti od 828.861 KM.

Putem projekta IFAD sufinansirana su sa 40 posto ukupno 224 kompleta opreme za pčelare (sanduci, rojevi i druga oprema) u vrijednosti od 219.582 KM i sa 80 posto sufinansirana je nabavka oprema za udruženja u vrijednosti od 102.347 KM.

Ako se navedenom pridodaju i strukturne mjere za unapređenje pčelarske proizvodnje, ukupna podrška pčelarstvu s federalnog nivoa u prošloj godini iznosila je više od 1,3 miliona KM, bez uključenih podrški koje daju kantoni i gradovi/općine.

Pored direktne podrške po proizvodnim košnicama, navedene strukturne mjere su predviđene kroz Model podrške ruralnom razvoju i ogledaju se u podršci investicijama za nabavku košnica, napredne opreme i opreme za selidbu u pčelarstvu.

Osigurana su i sredstva za uvođenje standarda kao i certifikaciju organske proizvodnje u pčelarstvu do 75 posto ostvarenih troškova certifikacije. Po Modelu ostalih vrsta podrški, između ostalog, i za pčelare su predviđena sredstva za podršku zadrugama, subvencioniranje troškova izlaganja, organiziranje simpozija, sajmova kao i subvencija troškova rada udruženja i saveza u skladu sa listom prihvatljivih troškova. Također, u ovoj godini podržana je i nabavka laboratorijske opreme koja će dodatno poboljšati kontrolu kvaliteta pčelinjih proizvoda.

Prema informacijama iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izvoz meda vrši se u nekoliko zemalja svijeta od čega dominiraju zemlje Arapskog zaljeva. U narednom periodu očekuje se plasman na nova tržišta, a za dvije kompanije s područja Federacije BiH odobren je i plasman meda na tržište EU-a.