Sredstva su Banci odobrena s rokom dospijeća 20 godina i kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje, a bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.
 
Kako je, pored ostalog, navedeno u obrazloženju, u 2020. godini je odobreno 286 kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu od 28.838.299 KM. Prosječan iznos kredita po zahtjevima je 96.699,89 KM. Prosječna starosna dob dosadašnjih korisnika kredita je 32 godine, a oni su iz više od 50 mjesta u FBiH.
 
Krediti u značajnoj mjeri doprinose rješavanju egzistencijalnih pitanja, što utječe na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, ali i jačanju kreditnog potencijala Banke i mogućnosti ponude dugoročnih kredita stanovništvu.
 
Za potpisivanje Ugovora sa Union bankom ovlaštena je federalna ministrica finansija