Naloženo je imenovanje Marija Kozine (za poslove željezničke infrastrukture), Antonije Musa (za ekonomske poslove), Rešada Mandže (za poslove razvoja i investicija), Kenana Alijagića (za pravne i kadrovske poslove) i Rifata Čabrića (za poslove željezničkog operatera).

Donesene su odluke o raspisivanju javnog konkursa i utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, te utvrđen tekst ovog javnog konkursa.

Nakon što je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Vlada Federacije BiH je dala prethodnu saglasnost NO za imenovanje Ivana Brkića za vršioca dužnosti člana Uprave društva, do isteka mandata ostalih članova koji je započeo 26.5.2017. godine.

Vlada je dala saglasnost na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, zbog isteka privremenog imenovanja, koje je donio federalni ministar rada i socijalne politike. Potom je data saglasnost i na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike o imenovanju Anele Čović za predsjednicu, a Ankice Tvrtković i Izeta Ramića za članove Nadzornog odbora ovog zavoda.

Danas je saglasnost data i na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić, koje je također donio resorni federalni ministar. Na ove dužnosti su, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, imenovani Erna Dželilović (predsjednica), Pamela Kapetanović-Goluža, Muamer Kulelija, Sulejman Haljevac i Amer Kapo (članovi).

Privrednom društvu Ceste d.d. Mostar Vlada je dala saglasnosti za razrješenje dužnosti Nadzornog odbora, zbog isteka mandata, te za imenovanje vršilaca ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, i to Krešimira Šaravanje (v. d. predsjednika), Ivana Šimunovića, Josipa Vrdoljaka i Žarka Šantića (v. d. članova).