Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevu odlučila je da u Zavod Pazarić pošalje Federalnu finansijsku policiju, Poreznu upravu, Federalnu pravu za inspekcijske poslove..., kako bi se utvrdilo stvarno stanje u Zavodu Pazarić. Te inspekcije imaju rok od sedam dana da dostave nalaze Ministarstvu rada i socijalne politike na čijem je čelu Vesko Drljača, a koje će o svemu informirati Vladu na narednoj sjednici. 

Vlada FBiH je također donijela zaključak da federalna ministarstva rada, pravde, zdravstva i obrazovanja, svako u svom okviru nadležnosti, provjere situaciju u Zavodu Pazarić, a što se odnosi na ishranu, obrazovanje i ostale segmente. Kada se sve te informacije prikupe, razgovarat će se o njima ponovo na sjednici Vlade FBiH. Rasprava o stanju u zavodu Pazarić je trajala više od sat na današnjoj sjednici.  

Interesantno je da u ranijem periodu kada je Vladi FBiH podnosio izvještaj o radu Zavoda Pazarić, direktor Zavoda Redžep Salić, nijednom riječu nije spomenuo probleme, tek  je o njima progovorio 11. septembra na sjednici Zatupničkog doma FBiH. 

Jedno od novinarskih pitanja ministru Vesku Drljači danas je bilo: Kako je moguće da nije znao za situaciju u Pazariću iako je šefica njegovog kabineta bila u Upravnom odboru Pazarića? On je odgovorio da je Ministarstvo u aprilu dobilo informaciju da oko izgradnje objekta u centru Zavoda Pazarić postoje nepravnilnosti, poput urušavanja zidova, te da je tada Ministarstvo naložilo Zavodu Pazarić da obustavi radove.

- Drugo, Upravni odbor je u julu dao ovlaštenje direktoru da informiše nadležne organe MUP, SIPA-u, FUP, Tužilaštvo o osnovama sumnje da postoje određene nepravilnosti. U tom smislu Ministarstvo je imalo te informacije i shodno tome poduzelo i određene mjere - odgovorio je Drljača.

Na pitanje novinarke Faktora zašto ministar Drljača ako je znao za probleme u Pazariću o tome nije obavijestio Vladu FBiH, on je odgovorio da su to "tada bile indicije". Nakon toga novinarki Faktora nije dozvoljeno da postavi dodatna pitanja.