Federalna vlada je 7. januara ove godine na hitnoj sjednici donijela Odluku kojom ograničava povećanje cijene snabdijevanja električnom energijom u Federaciji BiH za kvalifikovanog kupca do 20 posto maksimalno u odnosu na prethodnu godinu.

Tada je zaduženo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi analizu efekata primjene ove odluke i dostavi Vladi, što je i urađeno.

- Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zaključila je ugovore o tržišnom snabdijevanju električnom energijom sa godišnjim trajanjem sa svim kupcima kojima je u prethodnoj godini bila odabrani snabdjevač na tržištu električne energije, te sa novim kupcima, primjenjujući predmetnu Odluku Vlade Federacije BiH od dana stupanja na snagu iste, odnosno izuzetno nakon stupanja na snagu iste, do 31.12.2022. godine.

Do dana početka primjene Odluke, električna energija obračunata je po ranije prihvaćenim ponudama za tržišno snabdijevanje ili po cijenama rezervnog snabdijevanja ukoliko kupac nije pravovremeno odabrao snabdjevača električnom energijom na tržištu - stoji, između ostalog, u Informaciji i dodaje se:

- Može se reći da Vlada Federacije BiH može biti zadovoljna efektima primjene Odluke Vlade Federacije BiH od 07.1.2022. godine o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom. Potrebno je napomenuti da podatke od JP EP HZ HB d.d. Mostar nismo dobili, ali da ćemo ih prikupiti i objediniti za naredni period.