Pojašnjavaju da još nema potrebe za održavanjem online sjednica.

- Prema dosadašnjim informacijama, dva ministra u Vladi Federacije BiH se nalaze u samoizolaciji zbog kontakata sa osobama koje su pozitivne na koronavirus - rečeno nam je u Uredu, ne precizirajući o kojim ministrima je riječ.

Manji broj oboljelih po ministarstvima 

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević već ranije je upoznala da je u samoizolaciji jer joj je suprug pozitivan na koronavirus, a prema saznanjima Faktora, drugi ministar koji je u samoizolaciji zbog kontakta sa osobama pozitivnim na koronu je Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.

- Kada je riječ o oboljelim zaposlenicima u federalnim ministarstvima, informirani smo redovno o situaciji u ministarstvima, broju oboljelih i osoba koje se nalaze u izolaciji zbog ostvarenih kontakata, kao i poduzetim mjerama. Uglavnom se radi o manjem broju oboljelih (ili pojedinačnim slučajevima), kao i zaposlenicima koji se nalaze u izolaciji. Do sada rad niti jednog ministarstva nije doveden u pitanje, niti obustavljen. Također nema ni skraćenog radnog vremena - naveli su nam iz Ureda.

Dodaju kako Vlada Federacije BiH, stručne službe Vlade FBiH, kao i zaposlenici u federalnim ministarstvima smještenim u zgradi Vlade FBiH, rade u skladu sa naredbama i preporukama epidemioloških službi.

Pojačane mjere dezinfekcije 

- Na osnovu Zaključka Vlade FBiH od 9.07.2020. godine, a u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), svi rukovodioci federalnih organa uprave, upravnih organizacija kao i stručnih službi bili su obavezni donijeti Plan pripravnosti i postupanja po kojem se odvija rad za vrijeme epidemiološke situacije izazvane koronavirusom. Ovim uputama upravo su poduzete aktivnosti kako bi se opasnost od zaraze koronavirusom svela na najmanju moguću mjeru - kažu u Vladi FBiH i dodaju:

- Neke od obavezujućih mjera koje se provode su pojačane mjere dezinfekcije zajedničkih i radnih prostorija u zgradi, redovno provjetravanje ureda, održavanja propisane fizičke distance u radnim prostorijama, ali i zajedničkim prostorijama, ograničen broj osoba u uredima te zajedničkim prostorijama (kao što je lift), obavezno nošenje maski...